Förkultivera och Förgrodd av tobak

 

Tobaksfrö

 

Att odla tobak är lika enkelt som att odla tomater

Tobaks frö odling är lika enkelt som att odla tomater.
Den enda skillnaden är förkultiveringen som startar redan februari, mars eller fyra till sex veckor innan frostrisken är över. Tobaksplantan tål över huvud taget inte frost, och därför kallar vi den ettårig. I ett tropiskt klimat är den flerårig. Därför kan man låta plantor övervintra inomhus med artificiellt ljus de mörkaste månaderna.
förkultivering av tobak
   

Plantering av tobaksfrö

carlscorna carlscorna
"Tobaksfrön är mycket små. Stö ut fröna över ytan så jämt som möjligt, tryck lätt med handen, så fröna får kontakt med jorden. Dusch-vattna och håll fuktigt."
Ovan 2 Bilder kommer från http://www.carlscorona.com/cccigarrodlingsadd.html
Sidan rekommenderas som steg för steg

Billigare variant tråg från kött alt grönsaker

Tobaksfrön är oerhört små, typ spetsen på en nål. Ett gram tobakfrö blir ca 10.000 frön. För att plantera dessa krävs lite speciell teknik av olika slag. Man kan använda krita som man lägger fröna i för att färga dem så man ser var man har planterat. Själv använder jag en pipett som jag suger upp fröna med, och sedan försiktigt fördelar dem över jorden.
   

Att förkultivera tobaksfrö


-På själva förkultiveringsplatsen använder jag ett tråg med hål i botten (ca 30x20 cm) till 200 frön. I botten på tråget läggs hushållspapper innan man lägger på ett 5 cm tjockt jordlag. Jordens kvalitet bör vara av samma typ som till tomatodling. Fröna fördelas jämnt över denna yta och skall ej täckas med jord, de är ljusspirande. Därefter sprayas tråget med finfördelat vatten.
Tråget täcks med en genomskinlig plast för att hålla luftfuktighet och genomsläpp av ljus. Idealisk temperatur är ca 20 -25 grader
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)