Utplantering Utomhus

   
 

Omplantering utomhus

Omplantering utomhus
Tobaken kräver en näringsrik jord, vatten och ljus. Jorden skall vara väldränerad och ha ett pH på 5,5-6,5. Den är lätt att odla och kan klara perioder utan vatten o även näring. Vill man ha ett optimalt utbyte så passar man sina plantor genom att tillgodose just dessa faktorer. Vattnet skall helst vara fritt från klor, typ regnvatten eller sö o bäck vatten.

Gödning vid plantering
Gödning kan vara stallgödsel eller annat organiskt nedbrutet material, typ kompost!
Hästgödsel är det bästa och är kanske både enkelt och billigt att få tag på.
Man kan kombinera vattning och gödsling genom att upplösa gödsel i vattnet och sen ge detta till plantorna med några veckors mellanrum. Detta bör ske när man vet att det inte blir regn i dom närmaste dagarna.

Omplantering utomhus

Tobaken kräver en näringsrik jord, vatten och ljus. Jorden skall vara väldränerad och ha ett pH på 5,5-6,5. Den är lätt att odla och kan klara perioder utan vatten o även näring. Vill man ha ett optimalt utbyte så passar man sina plantor genom att tillgodose just dessa faktorer. Vattnet skall helst vara fritt från klor, typ regnvatten eller sö o bäck vatten.
   
 

 

Gödning kan vara stallgödsel eller annat organiskt nedbrutet material, typ kompost!
Hästgödsel är det bästa och är kanske både enkelt och billigt att få tag på.
Man kan kombinera vattning och gödsling genom att upplösa gödsel i vattnet och sen ge detta till plantorna med några veckors mellanrum. Detta bör ske när man vet att det inte blir regn i dom närmaste dagarna.
   
   

Vattna nyutsatta plantor

Efter utplantering får plantorna inte torka ut. De skall ha vatten för att bilda ett rotsystem som håller plantan stående upprätt och samtidigt kunna nå fukten som finns under jordytan. Detta tar tid att utveckla dessa rötter och man får räkna med en långsam start av plantornas rotbildning, kanske en månad innan man ser en tillväxt ovan jord.
När rotsystemet har funnit sej tillrätta startar själva plantan en tillväxt som brukar förvåna dom flesta. Den kan växa med 5-10 cm. per dygn
   

Gödning vid plantering

Gödning kan vara stallgödsel eller annat organiskt nedbrutet material, typ kompost!
Hästgödsel är det bästa och är kanske både enkelt och billigt att få tag på.
Man kan kombinera vattning och gödsling genom att upplösa gödsel i vattnet och sen ge detta till plantorna med några veckors mellanrum. Detta bör ske när man vet att det inte blir regn i dom närmaste dagarna.

Skydda nyutsatta plantor

Vid utplantering skall man tänka på att plantan inte är van till direkt solljus och därför får man aklimatisera den till solens strålning genom att ge den några timmar i sol o sedan i mer skyddat läge, eller täcka med en fiberduk i några veckor.
Även temperaturskillnaderna dag och natt kommer att ge plantan en chock i början av mötet med utomhusklimatet.
   

Utplantering

 
   

Gödning kan vara stallgödsel eller annat organiskt nedbrutet material, typ kompost!
Hästgödsel är det bästa och är kanske både enkelt och billigt att få tag på.
Man kan kombinera vattning och gödsling genom att upplösa gödsel i vattnet och sen ge detta till plantorna med några veckors mellanrum. Detta bör ske när man vet att det inte blir regn i dom närmaste dagarna.

   
   
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)